Northern Vietnamese people and the story of “traveling abroad”

Posted on Updated on

I am a Vietnamese from the Northern part of Vietnam and if compared with Southern people Northerners are considered quite conservative, even today. Thus, in the frame of this blog I would not say generally “Vietnamese people” but I will talk particularly about the travel habit of Northern Vietnamese of which I am one..

We all know that before the Doi moi (1986) Northern part of Vietnam was totally “blocked” from the Western world. The only connection we had was just the communist fellows such as China, Cuba and Eastern Europe. So people from Northern Vietnam at that time just moved from Vietnam to those countries to study and work with the only passion – coming back to help build up a strong communist society in their motherland (!).

But since the Doi moi (or no, later! From my limited knowledge then I would count from 1994 when my youngest uncle went for his master in Australia) let’s see how the situation has changed! We started to go to Western Europe, Northern America and Australia! And we began to enjoy going to those countries, and actutally we “enjoyed” going to the developed countries so much that for now whenever someone say “I’m going abroad” then the expected destinations would always be somewhere in the US or Europe (Western part preferred!) Many people nowadays (even the youngsters at my age) have summed up the meaning of the word “abroad” into 1/3 of the world with such way of thinking. Well, the world is not big but it’s not that small either.

Read the rest of this entry »

Dành cho EP của Việt Nam muốn đi internship ở Ấn

Posted on Updated on

Chào các em!

Trước hết xin tự giới thiệu chị tên là Miên, EP của LC Hanoi và đã đi exchange với AIESEC tổng cộng 2 lần, lần đầu là DT với Wroclaw UT (Ba Lan) và lần thứ 2 là MT với Delhi IIT (Ấn Độ). Chị viết bài này để thông tin chi tiết cho các em về quá trình chuẩn bị cũng như “hòa nhập cộng đồng” ở Ấn để tránh tình trạng “sốc văn hóa”. Chị mới sang Ấn đc 1 tháng và đã có khá nhiều vấn đề đáng kêu ca với LC Delhi IIT. (sẽ có bài viết về AIESEC Ba Lan sau!)

Read the rest of this entry »

Miên ở Delhi

Posted on Updated on

Vậy là “thấm thoắt” mình đã ở Delhi đc 1 tháng (xỉu luôn!)!

Thực lòng mà nói mình rất ngại ngồi viết lách, nhất là chỉ viết cho vui chứ chẳng phải chịu áp lực “công việc” như nhiều người :-D. Nhưng mà 1 tháng vừa rồi ở Delhi có nhiều chuyện để kể quá, bạn bè thì cứ hỏi tới tấp, nên để “tường trình” tình hình thì mình quyết định mở 1 cái blog và bắt đầu sự nghiệp viết lách từ đây 😀

Read the rest of this entry »