Quỹ Mầm Xanh – Green Seed Fund

Quy Mam Xanh

***Scroll down for English***

Quỹ Mầm Xanh là một chương trình học bổng hỗ trợ 17 học sinh trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 6 (tính đến 2019) tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Quỹ được khởi xướng bởi Thi Thơ, fellow thế hệ thứ 2 của Teach For Vietnam, trong thời gian bạn giảng dạy năm học 2018-2019 tại xã.

Quỹ ban đầu được Thơ thành lập với hình thức trao học bổng một lần bao gồm: bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp, cải thiện bữa ăn sáng hoặc hỗ trợ sinh kế cho gia đình. Thông tin về giai đoạn này có tại link.

Trong giai đoạn sắp tới, cùng với sự tham gia của Huỳnh, Miên, các cán bộ Đoàn Thanh Niên địa phương và các sinh viên quỹ học bổng Vietseeds, Quỹ hướng tới việc không chỉ hỗ trợ tài chính mà sẽ đồng hành hỗ trợ tinh thần và định hướng lâu dài cho các bé. 

Với niềm tin giáo dục là chìa khóa thay đổi nhận thức và mang đến tương lai cho trẻ em nông thôn, Quỹ hi vọng có thể hỗ trợ dài hạn cho 17 trường hợp kể trên để các bé có khả năng tự quyết định một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình.

Trong ngắn hạn, Quỹ muốn đảm bảo 17 bé sẽ đi học tới hết năm học 2020-2021; trong định hướng dài hạn 7-11 năm, Quỹ mong muốn các bé sẽ:

○ ít nhất học hết THCS
○ có định hướng cơ bản về tương lai (đi học THPT, đại học hoặc đi học nghề)
○ được hỗ trợ để tiếp tục định hướng (giới thiệu các trường dạy nghề, giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ các quỹ học bổng để học đại học, v.v.)
○ có cảm hứng “đáp đền tiếp nối”, giúp đỡ cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng địa phương của mình), đồng thời nhận thức và hành động về các vấn đề xã hội.

Để 17 bé yên tâm tiếp tục đến trường và liên tục được hướng dẫn, thăm hỏi, động viên từ các tình nguyện viên là các sinh viên Quỹ học bổng Vietseeds vốn cũng từng là những học sinh vượt khó hiện đang học Đại học tại TP HCM, Quỹ cần một khoản chi phí (tạm tính) là 102,135,000 đồng một năm. Tất cả đóng góp của bạn sẽ được Quỹ đảm bảo chi dùng toàn bộ cho 17 bé (các chi phí vận hành phát sinh do nhóm dự án tự đóng góp), với mỗi khoản chi tiêu cho từng bé trong 1 tháng hoặc 1 năm như sau:

○ 300,000 đồng: học phí 1 năm học của 1 học sinh THCS khu vực nông thôn
○ 150,000 đồng: 1 bộ đồng phục học sinh
○ 600,000 đồng: bảo hiểm y tế bắt buộc cho 1 học sinh hàng năm
○ 300,000 đồng: SGK và 1 ram vở cho 1 học sinh
○ 150,000 đồng: 10kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh khó khăn
○ 300,000 đồng: 20kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh rất khó khăn
○ 300,000 đồng: phương tiện đi lại cho 1 TNV từ TP HCM về xã Tân Phú hàng tháng

Hình thức hỗ trợ:

○ Hỗ trợ 1 lần: Đóng góp trực tiếp 1 lần vào quỹ chung 
○ Hỗ trợ định kỳ: Đóng góp hàng tháng/quý/năm (những nhà hảo tâm mong muốn đóng góp theo hình thức này vui lòng thông báo cho nhóm dự án) 

Mọi khoản hỗ trợ xin gửi về:

Tên TK: PHAM HOANG MIEN
Số TK: 0181003654022
Ngân hàng: Vietcombank (chi nhánh Nam Sài Gòn)

*Các khoản hỗ trợ cũng như chi tiêu sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai tại link.* 

*Chi tiết về dự án và ước tính kinh phí có tại Mô tả dự án – Quỹ Mầm Xanh (PDF).*

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về dự án, xin vui lòng email tới chúng tôi:
Miên: phamhoangmien@gmail.com
Huỳnh: ph.huynh.nguyen@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn bè đã hỗ trợ và tin tưởng đóng góp vào dự án! 

———–

Quy-Mam-Xanh-2

Green Seed Fund is a scholarship program supporting 17 students from first to sixth grade (as of 2019) in Tan Phu Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province. The project was initiated by Tho Nguyen, Teach For Vietnam fellow (second cohort), during school year 2018-2019 when she was a third grade teacher in the commune.

The Fund was originally a one-time scholarship scheme which covered health insurance, uniforms, books, school supplies, bicycles, meals and family livelihood support for the students’ families. Read more here.

In the next phase, with Mien, Huynh, local Youth Unions and college students of Vietseed Scholarship Foundation on board, the Fund aims to not only provide financial support but also mentoring and long-term orientation for the students. 

With a strong belief that education is the key to awareness change and a brighter future for rural children, we hope to provide long-term support for these 17 students so that they can be at a better position to choose a future for themselves and their families. Our mentoring volunteers, the Vietseed scholarship students, with their own background of being less-fortunate children overcoming difficulties to pursue higher study, will no doubt provide excellent examples for the 17 students.

Our immediate objective is to ensure all 17 students finish 2020-2021 school year. Our long-term objective in 11 years is to make sure they:

○ at least finish secondary school (9th grade);
○ have a future orientation (going to high schools, universities, vocational centers);
○ be supported with their desired future orientation (introduction to vocational schools, instruction to apply for scholarships for university study, etc.); 
○ be inspired of “Pay It Forward” spirit, community services (especially helping their local community), as well as be aware and act on social issues.

Therefore, we are calling for your generous contribution to cover our estimated annual expenses of VND102,135,000 (~USD4,400). Every penny of your donation is guaranteed to be used on these 17 students (all extra operation costs are covered by the project team). Even a small amount can help a great deal:

○ 300,000 VND: one-year tuition fees for a secondary student
○ 150,000 VND: 1 uniform set
○ 600,000 VND: health insurance for 1 student in a year
○ 300,000 VND: textbooks and 10 notebooks for 1 student
○ 150,000 VND: 10kg rice supply a month for 1 student’s family in need
○ 300,000 VND: 20kg rice supply a month for 1 student’s family highly in need
○ 300,000 VND: transportation for 1 volunteer (Vietseed student) from HCMC to Tan Phu commune for the monthly home visit

Donations can be:

○ One time support
○ Month / Quarterly / Yearly support (please notify us if this is your wish) 

All support please send to:

Account name: PHAM HOANG MIEN
Account number: 0181003654022
Bank: Vietcombank (Nam Sai Gon branch)

*All contributions and expenditures will be updated constantly and publicly here.*

*Details of the project and financial estimation are available at Green Seed Fund (PDF).*

If you have further questions please email us:
Mien: phamhoangmien@gmail.com
Huynh: ph.huynh.nguyen@gmail.com

Sincere thanks to all benefactors and friends for your support and trust in the project!