Quỹ Mầm Xanh – Green Seed Fund

QMX logo 100px

Rubber trees in Tay Ninh

***Scroll down for English***

Quỹ Mầm Xanh là một hoạt động từ thiện cá nhân trao học bổng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ lớp 5 đến lớp 12 (tính đến tháng 09/2022) tại địa bàn một số xã nông thôn tại Tây Ninh (20 em), Phú Yên (1 em) và Quảng Nam (6 em). Quỹ được khởi xướng bởi Thi Thơ (cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy năm học 2018-2019 tại xã Tây Ninh), và hiện được vận hành bởi Phạm Hoàng Miên (cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy cùng năm tại Tây Ninh). Quỹ được thực hiện trên hình thức tự nguyện, do nhóm vận hành tự đóng góp công sức và chi phí tổ chức. Mọi khoản hỗ trợ của cộng đồng được sử dụng hết cho học sinh. Các hoạt động của Quỹ do điều phối viên Phạm Hoàng Miên chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên quan tới bất kỳ tổ chức đoàn thể nào khác. 

Quỹ ban đầu được Thơ thành lập với hình thức trao học bổng một lần bao gồm: bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp, cải thiện bữa ăn sáng hoặc hỗ trợ sinh kế cho gia đình. Thông tin về giai đoạn này có tại link.

Từ tháng 11/2019 tới nay, Quỹ chuyển sang giúp đỡ tài chính thường xuyên dưới hình thức hỗ trợ gạo mỗi tháng, đồng thời huy động tình nguyện viên là các sinh viên nhận học bổng VietSeeds để hỗ trợ tinh thần và định hướng cho các em. Các tình nguyện viên đã thực hiện các chuyến vãng gia 2 tháng/lần (trừ những tháng gián đoạn do Covid-19), cùng chơi cùng học với các em cũng như trao đổi với phụ huynh. Quỹ cũng làm việc chặt chẽ với Đoàn thanh niên địa phương và Ban giám hiệu các trường các em theo học để đảm bảo sự quan tâm sát sao đối với từng trường hợp được hỗ trợ. Năm học 2019-2020, Quỹ hỗ trợ 17 em; năm học 2020-2021 là 20 em; năm học 2021-2022 là 23 em; năm học 2022-2023 là 27 em.

Với niềm tin giáo dục là chìa khóa thay đổi nhận thức và mang đến tương lai cho trẻ em nông thôn, Quỹ hi vọng có thể hỗ trợ dài hạn cho các trường hợp kể trên để các em có khả năng tự quyết định một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình.

Trong định hướng dài hạn, Quỹ mong muốn các em sẽ:

○ ít nhất học hết lớp 9 nếu đang học cấp tiểu học hoặc THCS, và học hết lớp 12 nếu đang học cấp THPT
○ có định hướng cơ bản về tương lai (đi học THPT, đại học hoặc đi học nghề)
○ được hỗ trợ để tiếp tục định hướng (tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các trường dạy nghề, giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ các quỹ học bổng để học đại học, v.v.)
○ có cảm hứng “đáp đền tiếp nối”, giúp đỡ cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng địa phương của mình), đồng thời nhận thức và hành động về các vấn đề xã hội.

Để các em yên tâm tiếp tục đến trường và liên tục được hướng dẫn, thăm hỏi, động viên từ các tình nguyện viên là các sinh viên Quỹ học bổng VietSeeds vốn cũng từng là những học sinh vượt khó hiện đang học Đại học tại TP HCM, Quỹ cần một khoản chi phí (ước tính) là 129.140.000 đồng cho năm học 2022-2023. Tất cả đóng góp của bạn sẽ được Quỹ đảm bảo chi dùng toàn bộ cho các em học sinh (các chi phí vận hành phát sinh do nhóm dự án tự đóng góp), với mỗi khoản chi tiêu cho từng em trong 1 tháng hoặc 1 năm như sau:

○ 1.500.000 đồng: Chi phí cố định đầu năm cho 1 học sinh tiểu học & THCS
○ 1.900.000 đồng: Chi phí cố định đầu năm cho 1 học sinh THPT
○ 100.000 đồng: Hỗ trợ cho 1 học sinh chuyển cấp học
○ 100.000 đồng: Hỗ trợ cho 1 học sinh đổi SGK
○ 150.000 đồng: 10kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh khó khăn
○ 300.000 đồng: 20kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh rất khó khăn
○ 250.000 đồng: hỗ trợ đi lại cho 1 TNV từ TP HCM về Tây Ninh và quà cho học sinh mỗi chuyến thăm hộ

Hình thức hỗ trợ:

○ Hỗ trợ 1 lần: Đóng góp trực tiếp 1 lần vào quỹ chung 
○ Hỗ trợ định kỳ: Đóng góp hàng tháng/quý/năm (những nhà hảo tâm mong muốn đóng góp theo hình thức này vui lòng thông báo cho nhóm dự án) 

Mọi khoản hỗ trợ xin gửi về:

Tên TK: PHAM HOANG MIEN
Số TK: 0181003654022
Ngân hàng: Vietcombank (chi nhánh Nam Sài Gòn)

*Các khoản hỗ trợ cũng như chi tiêu sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai tại link.* 

*Chi tiết về dự án và ước tính kinh phí có tại Mô tả dự án Quỹ Mầm Xanh (cập nhật 06/09/2022).*

*Theo dõi dự án trên album Facebook.*

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về dự án, xin vui lòng email tới điều phối viên:
Phạm Hoàng Miên: phamhoangmien@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn bè đã hỗ trợ và tin tưởng đóng góp vào dự án! 

———–QMX logo 100pxStudents making mid-autumn fest lanterns with the volunteers
Quỹ Mầm Xanh (Green Seed Fund) is a private social initiative supporting disadvantaged students from 5th to 12th grade (as of September 2022) in several rural communes in Tay Ninh Province (20 students), Phu Yen Province (1 student) and Quang Nam province (6 students). The project was started by Nguyen Xuan Khanh Hoang Thi Tho (former Teach For Vietnam fellow, teaching in Tay Ninh during school year 2018-2019), and is currently operated by Pham Hoang Mien (former Teach For Vietnam fellow teaching in Tay Ninh in the same year). The project is personal, not influenced by any organizations, and implemented completely on a voluntary basis. Operation efforts and management costs are on the project team. Donations are spent entirely on the sponsored students. 

Green Seed Fund was originally a one-time scholarship scheme which covered health insurance, uniforms, books, school supplies, bicycles, meals and livelihood support for the students’ families. Read more here.

Since November 2019, we have changed our model to long-term financial assistance (in the form of monthly rice supply) together with regular mentoring support. Our “mentors” are volunteer students from VietSeeds Scholarship Foundation who visit the Green Seed students every 2 months (except for the interrupted period caused by Covid-19), study and play with them and talk with their parents. We also work closely with the local Youth Union and the management board of each school our students attend to ensure close attention and timely support. 

With a strong belief that education is the key to awareness change and a brighter future for rural children, we hope to provide long-term support for these students so that they can be at a better position to choose a future for themselves and their families. Our mentoring volunteers, the VietSeeds students, with their own background as underprivileged children overcoming difficulties to pursue higher study, will no doubt provide excellent examples for the Green Seed students.

Our project’s long-term objective is to ensure our students:

○ finish at least 9th grade if they are in primary & secondary school, and 12th grade if they are in high school;
○ have a future orientation (going to universities, vocational centers);
○ be supported with their desired future orientation (introduction to vocational schools, instruction to apply for scholarships for university study, etc.); 
○ be inspired by the “Pay It Forward” spirit, and community services (especially helping their local community), as well as be aware and act on social issues.

Therefore, we are calling for your generous contribution to cover our estimated expenses of VND 129,140,000 (~USD 5,400) for 2022-2023 school year. Every penny of your donation is guaranteed to be used on the students (all extra operation costs are covered by the project team). Even a small amount can help a great deal:

○ 1,500,000 VND: one-year school expenses for 1 student in primary or lower-secondary level
○ 1,900,000 VND: one-year school expenses for 1 student in upper-secondary level
○ 100,000 VND: support for 1 student changing education level
○ 100,000 VND: support for 1 student changing curriculum
○ 150,000 VND: 10kg rice supply a month for 1 student’s family in need
○ 300,000 VND: 20kg rice supply a month for 1 student’s family highly in need
○ 250,000 VND: transportation for 1 volunteer from HCMC to Tay Ninh and gift purchase for students during home visits

Donations can be:

○ One time support
○ Month / Quarterly / Yearly support (please notify us if this is your wish) 

All support please send to:

Account name: PHAM HOANG MIEN
Account number: 0181003654022
Bank: Vietcombank (Nam Sai Gon branch)

*All contributions and expenditures are updated constantly and publicly here.*

*Details of the project and financial estimation are available at Project description – Green Seed Scholarship Fund (updated on 06 September 2022).*

*Follow our project’s Facebook album.*

If you have further questions please email:
Pham Hoang Mien: phamhoangmien@gmail.com

Sincere thanks to all benefactors and friends for your support and trust in the project!

Students colouring with volunteers


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s