Quỹ Mầm Xanh – Green Seed Fund

QMX logo 100pxQuy-Mam-Xanh---2020

***Scroll down for English***

Quỹ Mầm Xanh là một hoạt động từ thiện cá nhân, trao học bổng cho 20 học sinh trong độ tuổi từ lớp 3 đến lớp 10 (tính đến tháng 09/2020) tại 2 xã Tân Phú & Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Quỹ được khởi xướng bởi Thi Thơ (cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy năm học 2018-2019 tại xã Tân Phú), và hiện được vận hành bởi Phạm Hoàng Miên, Thủy Lê Phương Thảo (đồng cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy cùng năm tại Tây Ninh) và Nguyễn Phương Huỳnh (cựu quản lý dự án Quỹ Học Bổng VietSeeds).

Quỹ được thực hiện trên hình thức hoàn toàn tự nguyện, do nhóm vận hành tự đóng góp công sức và chi phí tổ chức quản lý. Mọi khoản hỗ trợ của cộng đồng được sử dụng hết cho mục đích hỗ trợ các bé học sinh khó khăn.

Quỹ ban đầu được Thơ thành lập với hình thức trao học bổng một lần bao gồm: bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp, cải thiện bữa ăn sáng hoặc hỗ trợ sinh kế cho gia đình. Thông tin về giai đoạn này có tại link.

Từ tháng 11/2019 tới nay, Quỹ chuyển sang giúp đỡ tài chính thường xuyên (dưới hình thức hỗ trợ gạo thàng tháng), đồng thời huy động tình nguyện viên là các sinh viên Quỹ Học Bổng VietSeeds về thăm hỏi hàng tháng để hỗ trợ tinh thần và định hướng cho các bé. Các tình nguyện viên đã thực hiện các chuyến vãng gia mỗi tháng (trừ những tháng gián đoạn do Covid-19), cùng chơi cùng học với các bé cũng như trao đổi với phụ huynh. Quỹ cũng làm việc chặt chẽ với Đoàn Thanh Niên địa phương và Ban Giám Hiệu các trường các bé theo học để đảm bảo sự quan tâm sát sao đối với từng trường hợp được hỗ trợ. 

Với niềm tin giáo dục là chìa khóa thay đổi nhận thức và mang đến tương lai cho trẻ em nông thôn, Quỹ hi vọng có thể hỗ trợ dài hạn cho 20 trường hợp kể trên để các bé có khả năng tự quyết định một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình.

Trong định hướng dài hạn 10 năm, Quỹ mong muốn các bé sẽ:

○ ít nhất học hết lớp 9 nếu đang học cấp tiểu học hoặc THCS, và học hết lớp 12 nếu đang học cấp THPT
○ có định hướng cơ bản về tương lai (đi học THPT, đại học hoặc đi học nghề)
○ được hỗ trợ để tiếp tục định hướng (giới thiệu các trường dạy nghề, giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ các quỹ học bổng để học đại học, v.v.)
○ có cảm hứng “đáp đền tiếp nối”, giúp đỡ cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng địa phương của mình), đồng thời nhận thức và hành động về các vấn đề xã hội.

Để 20 bé yên tâm tiếp tục đến trường và liên tục được hướng dẫn, thăm hỏi, động viên từ các tình nguyện viên là các sinh viên Quỹ học bổng VietSeeds vốn cũng từng là những học sinh vượt khó hiện đang học Đại học tại TP HCM, Quỹ cần một khoản chi phí (ước tính) là 103.000.000 đồng cho năm học 2020-2021. Tất cả đóng góp của bạn sẽ được Quỹ đảm bảo chi dùng toàn bộ cho 20 bé (các chi phí vận hành phát sinh do nhóm dự án tự đóng góp), với mỗi khoản chi tiêu cho từng bé trong 1 tháng hoặc 1 năm như sau:

○ 315.000 đồng / 360.000 đồng: học phí 1 năm học của 1 học sinh THCS / THPT khu vực nông thôn
○ 150.000 đồng: 1 bộ đồng phục học sinh
○ 564.000 đồng: bảo hiểm y tế bắt buộc cho 1 học sinh hàng năm
○ 300.000 đồng: SGK và 1 ram vở cho 1 học sinh
○ 150.000 đồng: 10kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh khó khăn
○ 300.000 đồng: 20kg gạo/tháng cho 1 gia đình học sinh rất khó khăn
○ 250.000 đồng: phương tiện đi lại cho 1 TNV từ TP HCM về xã Tân Phú hàng tháng

Hình thức hỗ trợ:

○ Hỗ trợ 1 lần: Đóng góp trực tiếp 1 lần vào quỹ chung 
○ Hỗ trợ định kỳ: Đóng góp hàng tháng/quý/năm (những nhà hảo tâm mong muốn đóng góp theo hình thức này vui lòng thông báo cho nhóm dự án) 

Mọi khoản hỗ trợ xin gửi về:

Tên TK: PHAM HOANG MIEN
Số TK: 0181003654022
Ngân hàng: Vietcombank (chi nhánh Nam Sài Gòn)

*Các khoản hỗ trợ cũng như chi tiêu sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai tại link.* 

*Chi tiết về dự án và ước tính kinh phí có tại Mô tả dự án – Quỹ Mầm Xanh (cập nhật 21/09/2020).*

*Theo dõi dự án trên album Facebook.*

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về dự án, xin vui lòng email tới chúng tôi:
Miên: phamhoangmien@gmail.com
Thảo: aquilina.thuy@gmail.com
Huỳnh: ph.huynh.nguyen@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn bè đã hỗ trợ và tin tưởng đóng góp vào dự án! 

———–QMX logo 100pxQuy-Mam-Xanh---2020-2

Quỹ Mầm Xanh (Green Seed Fund) is a private social initiative supporting 20 students from 3rd to 10th grade (as of September 2020) in 2 rural communes of Tan Phu & Suoi Day in Tan Chau District, Tay Ninh Province. The project was started by Tho Nguyen (former Teach For Vietnam fellow, teaching in Tan Phu during school year 2018-2019), and is currently operated by Mien Pham, Thao Thuy (also former Teach For Vietnam fellows teaching in Tay Ninh in the same school year) & Huynh Nguyen (former VietSeeds project manager).

The project is implemented completely on a voluntary basis. All operation efforts and management costs are on the project team. The entire donations are spent solely on the sponsored children.

The project was originally a one-time scholarship scheme which covered health insurance, uniforms, books, school supplies, bicycles, meals and livelihood support for the students’ families. Read more here.

Since November 2019, we have changed our model to long-term financial assistance (in the form of monthly rice supply) together with regular mentoring support. Our “mentors” are volunteer students from VietSeeds Scholarship Foundation who have been visiting the Green Seed children every month (except for the interrupted period caused by Covid-19), studying and playing with the children and talking with their parents. We also work closely with the local Youth Unions and the management board of each school our children attend to ensure close attention and timely support. 

With a strong belief that education is the key to awareness change and a brighter future for rural children, we hope to provide long-term support for these 20 students so that they can be at a better position to choose a future for themselves and their families. Our mentoring volunteers, the VietSeeds students, with their own background as underprivileged children overcoming difficulties to pursue higher study, will no doubt provide excellent examples for the 20 students.

Our project’s long-term objective in 10 years is to make sure our 20 students:

○ finish at least 9th grade if they are in primary & secondary school, and 12th grade if they are in high school;
○ have a future orientation (going to universities, vocational centers);
○ be supported with their desired future orientation (introduction to vocational schools, instruction to apply for scholarships for university study, etc.); 
○ be inspired by the “Pay It Forward” spirit, and community services (especially helping their local community), as well as be aware and act on social issues.

Therefore, we are calling for your generous contribution to cover our estimated expenses of VND 103,000,000 (~USD4,400) for 2020-2021 school year. Every penny of your donation is guaranteed to be used on these 20 students (all extra operation costs are covered by the project team). Even a small amount can help a great deal:

○ 315,000 / 360,000 VND: one-year tuition fees for a secondary / high school student
○ 150,000 VND: 1 uniform set
○ 564,000 VND: health insurance for 1 student in a year
○ 300,000 VND: textbooks and notebooks for 1 student
○ 150,000 VND: 10kg rice supply a month for 1 student’s family in need
○ 300,000 VND: 20kg rice supply a month for 1 student’s family highly in need
○ 250,000 VND: transportation for 1 volunteer (VietSeeds student) from HCMC to Tan Phu commune for the monthly home visit

Donations can be:

○ One time support
○ Month / Quarterly / Yearly support (please notify us if this is your wish) 

All support please send to:

Account name: PHAM HOANG MIEN
Account number: 0181003654022
Bank: Vietcombank (Nam Sai Gon branch)

*All contributions and expenditures are updated constantly and publicly here.*

*Details of the project and financial estimation are available at Green Seed Fund – Project Description (updated on 21 September 2020).*

*Follow our project’s Facebook album.*

If you have further questions please email us:
Mien: phamhoangmien@gmail.com
Thao: aquilina.thuy@gmail.com
Huynh: ph.huynh.nguyen@gmail.com

Sincere thanks to all benefactors and friends for your support and trust in the project!