Green Seed Fund Bookshelf – Tủ sách Quỹ Mầm Xanh

Posted on Updated on

Tu-sach-Quy-Mam-Xanh-1

***Kéo xuống để đọc tiếng Việt***

As the Green Seed Fund coordinators & our friends are all sort of bookworms, these birds of a feather have decided to flock together, opening our bookshelves to circulate hundreds of fictions & non-fictions to other like-minded bookaholics, while helping to raise fund for the children in Tay Ninh province.

We offer 2 main “renting” locations: in Hanoi (near Giap Bat train station) and in HCMC (Nguyen Luong Bang, D7). Our bookshelf policy is as follow:

1. All incoming revenues are contributed directly to Green Seed Fund.
2. Each book’s max renting term is 4 weeks (renewal is considered only for non-fiction when no reservation is in place, and mutually agreed by the coordinators; an extra fee would be applied).
3. Suggested renting fee starts from VND 20,000 for a Vietnamese book (students: VND 10,000), and VND 30,000 for an English book (students: VND 15,000). Students under financial difficulties would be considered for a free loan to encourage their reading habit.
4. One person is entitled to rent maximum 3 books at a time.
5. Books need to be returned in initial condition. Damaged books are entitled to a fine (agreed later). The fines collected are also contributed to Green Seed Fund. Books that are lost or seriously damaged have to be purchased to return to the bookshelf.

Please write to us to request your favourite books! Those interested in contributing to our bookshelf, please also let us know at:
Hanoi: email fantomas.fls@gmail.com (Hung & Hang)
HCMC: email phamhoangmien@gmail.com (Mien)
Note to book donors: We only select the books that match our current collection.

Public link to our Hanoi bookshelf HERE!

Public link to our HCMC bookshelf HERE!

———–

Tu-sach-Quy-Mam-Xanh-2

Với thành phần “ban điều phối Quỹ Mầm Xanh và những người bạn” đều là những con mọt chính hiệu, chúng tôi mong muốn mở cửa tủ sách để chia sẻ những đầu sách thú vị cùng bạn bè, nhằm mục tiêu giúp cho tri thức và sách vở được lưu thông, đồng thời góp phần gây quỹ vì các em nhỏ Tây Ninh.

Tủ sách của chúng tôi bao gồm 2 điểm “thuê”: ở Hà Nội (gần ga Giáp Bát) và ở TP HCM (Nguyễn Lương Bằng, Q7).

Các chính sách và tiêu chí hoạt động của tủ sách Quỹ Mầm Xanh như sau:

1. Toàn bộ số tiền thuê sách được đóng góp trực tiếp cho Quỹ.
2. Mỗi cuốn sách có thời hạn thuê tối đa 4 tuần (chỉ gia hạn đối với sách tư liệu non-fiction trong điều kiện không có ai khác đặt trước và có sự đồng ý của ban điều phối. Sẽ có một khoản phí phụ thêm đối với trường hợp này).
3. Phí thuê gợi ý tối thiểu cho mỗi lần thuê: sách tiếng Việt 20.000 / cuốn (học sinh, sinh viên: 10.000); sách tiếng Anh 30.000 / cuốn (học sinh, sinh viên 15.000). Riêng đối với những bạn học sinh sinh viên ham đọc sách có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng phí, ban điều phối sẽ xem xét cho mượn miễn phí.
4. Một người được thuê tối đa mỗi lần 3 cuốn.
5. Sách cần được hoàn trả trong tình trạng nguyên vẹn như khi cho thuê. Sách bị hư hại sẽ có một khoản phí phạt (thỏa thuận). Khoản phí này cũng sẽ được đóng góp vào Quỹ Mầm Xanh. Sách bị mất hoặc bị hư hại nghiêm trọng sẽ phải được mua trả lại vào tủ sách.

Mọi yêu cầu thuê sách hay mong muốn đóng góp cho tủ sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ ban điều phối tủ sách:
HN: Hưng & Hằng – email fantomas.fls@gmail.com
TP HCM: Miên – email phamhoangmien@gmail.com
Lưu ý khi góp sách: Chúng tôi sẽ lựa chọn những đầu sách phù hợp với danh mục hiện tại của nhóm điều phối.

Toàn bộ đầu sách của tủ sách tại Hà Nội được cập nhật TẠI ĐÂY.

Toàn bộ đầu sách của tủ sách tại TP HCM được cập nhật TẠI ĐÂY.

Tu-sach-Quy-Mam-Xanh-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s